49084, Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17 (098) 909-88-08
Дніпровський технологічний університет ШАГ

49084, Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17

(098) 909-88-08

Структура

Загальна структура

 

Адміністрація

   Ректор

    Дубровський Сергій Станіславович

    Кандидат технічних наук, доцент.

    Контакти: (073)797 88 90. +38098 909 80 88

    E-mail: [email protected]

    Особистий прийом: кожен четвер з 14.00 -16.00 (попередній запис за телефоном)

 

 

 

    Завідувач навчально-методичним відділом

     Власенко Іванна Володимирівна

     Контакти: (073)797 88 90

     E-mail: [email protected]

 

 

 

 

    Завідувач кафедрою Інформаційних технологій та загальної підготовки

     Панік Леонід Олександрович

     Кандидат технічних наук

     Контакти: (073)797 88 90.

     E-mail: [email protected]

 

 

 

 

   Голова студентської ради Університету 

     Даніїл Турков

     Студент 3-го курсу

     Контакти: +38(068)684 17 47; Телеграм: @den_8888_8

     E-mail: [email protected] 

 

 

Фахівець з кадрових питань

Гайдаржи Оксана 

Контакти:

Тел.: (073)797 88 29.

E-mail: [email protected]

 

Наглядова Рада

 • Положення "Про Наглядову Раду"
 • Склад Наглядової Ради

 

Вчена рада Університету

 

Підрозділи

Навчально-методичний відділ

основний структурний підрозділ університету, який відповідає за організацію освітнього процесу та контроль якості. У межах своїх повноважень організовує виконання нормативних документів і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Керівник відділу Власенко Іванна Володимирівна. 

Підпорядковується ректору університету.

Тел.: (073)797 88 90, E-mail: [email protected]

пр. Дмитра Яворницького, 101, кімн. 19.

Графік работи:

Понеділок – п’ятниця – з 9.00 до 18.00

Прийом з освітніх питань – з 14.00 до 17.00

Субота, неділя – вихідні

 

Основні завдання:

 • Організація та контроль освітнього процесу
 • Внесення даних в Єдину державну електронну базу освіти, систему електронного документообігу
 • Діловодство з питань освітньої діяльності;
 • Організація заходів із контролю та управління якістю освітнього процесу
 • Звітність та статистичні дослідження;
 • Диспетчеризація освітнього процесу;
 • Підготовка документів про освіту, індивідуальних планів, студентських квитків, академічних довідкок та довідкок з місця навчання;
 • Контроль виконання студентами індивідуальних навчальних планів;
 • Контроль відвідування занять та дотримання здобувачами навчальної дисципліни;
 • Підготовка матеріалів до атестації випускників;
 • Підготовка документації з організації освітнього процесу;
 • Організація проведення заходів з питань запобігання і протидії корупції, дотримання академічної доброчесності.

 

Кафедра Інформаційних технологій та загальної підготовки

базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність.

Завідувач Панік Леонід Олександрович

Підпорядковується ректору університету.

Тел.: (073)797 88 90 E-mail: [email protected]

пр. Дмитра Яворницького, 101, кімн. 19.

Графік работи:

Понеділок – п’ятниця – з 9.00 до 17.00

Прийом з освітніх питань – з 14.00 до 16.00

Субота, неділя – вихідні

 

Основні завдання:

 • Забезпечує виконання вимог стандартів вищої освіти за спеціальностями кафедри.
 • Організація розробки освітніх програм, навчальних та робочих планів.
 • Розробка навчально-методичного забезпечення.
 • Розвиток матеріальної бази.
 • Підготовка та контроль виконання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри, підготовка та розподіл педагогічного навантаження та визначення функціональних обов’язки між працівниками кафедри, контроль виконання.
 • Організація роботи екзаменаційних комісій, державна атестація випускників.
 • Організація та контроль практичної підготовки.
 • Проведення заходів з питань запобігання і протидії корупції.
 • Підготовка документації щодо ліцензування та акредитації.
 • Сприяння працевлаштуванню випускників.
 • Дотримання академічної доброчесності, система внутрішнього забезпечення якості.
 • Участь у міжнародних програмах та грантах.
 • Наукова робота. Розвиток науково-педагогічної активності НПП.
 • Організація роботи з менторами.
 • Підвищення кваліфікації та стажування НПП.
 • Відповідає за внесення даних в Єдину державну електронну базу освіти, систему електронного документообігу (НПП).
 • Підготовка звітів.

Приймальна комісія

Утворюється для організації прийому вступників, на навчання. Склад Приймальної комісії затверджує наказом ректор Університету.

Приймальна комісія працює за адресою:

49084, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 101, кімната 

Графік работи:

Понеділок – п’ятниця – з 9.00 до 18.00. Субота з 9.00 до 15.00

Неділя – вихідний
Тел.: (073)797 88 08, (098) 909 88 08, (099) 600 66 77 

E-mail: [email protected]

 

Відділ кадрів університету

У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, наказами ректора Університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, Положенням про відділ кадрів Університету.

49084, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 101, кімната 

Графік работи:

Понеділок – п’ятниця – з 9.00 до 18.00. 

Субота, неділя – вихідний
Тел.: (073)797 88 08, 

E-mail: [email protected]

Фахівець з кадрових питань Гайдаржи Оксана

Прийом відвідувачів:

Понеділок, вівторок, середа, четвер – 10.00-12.00 та 14.00-17.00;

 

Основні завдання

 • Виконання кадрової роботи та військового обліку Університету.
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує документи для призначення на посади та звільнення з посад особового складу.
 • Веде облік трудових книжок, особового складу, підготовку довідок про трудову діяльність особового складу.
 • Формує особові справи особового складу та веде їх комп’ютерний облік відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Здійснює підготовку, реєстрацію наказів з кадрових питань по Університету, ознайомлення особового складу працівників Університету.
 • Складає установлену звітність про роботу з кадрами.
 • Забезпечує облік військовозобов’язаних та призовників, що працюють в організації.
 • Організує роботу з підбору персоналу на вакантні посади та проведення конкурсу. 
 • Веде діловодство Університету відповідно до номенклатури справ.
 • Здійснює підготовку посадових інструкцій для всіх працівників Університету.
 • Здійснює підготовку та передачу звітності в державні установи.
 • Забезпечує: відповідність кадрової документації законодавству у сфері праці, у сфері захисту персональних даних та вимогам системи управління якістю організації; оформлення усіх кадрових процедур відповідно до законодавства про працю, законодавства про захист персональних даних, положень, інструкцій, а також наказів Університету.
 • Організує роботу зі складання графіків відпусток та контролює його виконання.
 • Контролює виконання нормативів з працевлаштування інвалідів та дотримання квоти працевлаштування категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
 • Дотримання антикорупційного законодавства України та антикорупційної програми Університету.

 

Студентська рада університету 

є виконавчим органом студентського самоврядування Університету. 

Голова студентської ради(делегований представник від студентського самоврядування)

Філіппов Ігор 

пр. Дмитра Яворницького, 101, кімн. 18.

Тел.: (073)797 88 90,  

E-mail: [email protected]

 

Основні завдання:

 • Об'єднує всіх студентів, захищає та представляє їх інтереси забезпечує їх участь в управлінні.
 • Бере участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому Законом «Про вищу освіту» та Статутом Університету.
 • Бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення грантів, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування.
 • Проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи.
 • Бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти, академічної доброчесності.
 • Захищає права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті.
 • Бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів.
 • Вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм.
 • Координує роботу старост.

 

Студентське самоврядування

Гуртожиток