49084, Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17 (098) 909-88-08
Дніпровський технологічний університет ШАГ

49084, Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17

(098) 909-88-08

Додаткові освітні послуги

Вивчення додаткової, вибраної за здобувачам університету власним бажанням, навчальної дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом за освітньою програмою, на яку зарахований здобувач вищої освіти – 8500 грн.

Повторне вивчення дисциплін, передбачених освітньою програмою, за якою навчається здобувач – 850 грн/заняття.

Ліквідацію академічної різниці при поновленні (переведені) – 5300 грн /предмет.

Проведення додаткових консультацій – 850 грн/консультація.

Повторне проходження контрольних заходів (заліки, екзамени, модульний контроль, захисти проектів) – 1500 грн /предмет.

Повторне виконання проектної роботи – 15000 грн.

Положення про додаткові освітні послуги