Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

122 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС
Мови викладання: Українська / Англійська

 

Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Основною метою нашої Освітньої програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати задачі у галузі інформаційних технологій та комп’ютерних наук, які пов’язані з розробкою та супроводом програмних продуктів, проектуванням інформаційних систем, із застосуванням інтелектуальних технологій, технологій захисту в області комп’ютерних наук, здійснювати і забезпечувати міжкультурну фахову взаємодію представників науково-технічної спільноти, спрямовану на інтеграцію університетської освіти в європейський освітньо-науковий простір шляхом інтернаціоналізації освітнього процесу. Формування високої адаптивності здобувачів вищої освіти в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

Детальний зміст навчання та регламент організацію освітнього процесу із Освітньої програми відображається в навчальному плані.


Стандарт вищої освіти 122 Комп'ютерні науки для першого (бакалаврського) рівня


Освітньо-професійна програма


Навчальний план


Робочі навчальні плани


Наша освітня програма містить оптимальний набір основних компонентів для формування актуальних компетенцій у майбутніх ІТ фахівців та досконалу послідовність їх опанування. А великий набір загальних «Soft skills» та спеціалізованих вибіркових дисциплін в рамках освітньої програми дає можливість кожному знайти свої вподобання і вибрати свій шлях додаткового розвитку у сфері ІТ.


Структурна навчального плану


Компоненти Освітньої програми:

Наші Освітні програми постійно переглядаються та вдосконалюються відповідно до вимог сучасного ринку ІТ. Кожен може долучитись до вдосконалення Освітньої програми залишивши свої пропозиції.


Відгуки та пропозиції до Освітньої програми

В межах освітньої програми «Комп’ютерні науки» студенти можуть обирати з широкого переліку вибіркових компонентів і сформувати свою освітню траєкторію з акцентом відповідно до своїх вподобань:

  1. Розробка програмного забезпечення
  2. Комп’ютерна графіка та дизайн
  3. Менеджмент в ІТ
  4. Розробка комп’ютерних ігор
  5. Мережеві технології та кібербезпека

Програма передбачає гнучке розширення набору вибіркових дисциплін та освітніх траєкторій для швидкої реакції на потреби ринку ІТ.