STEP IT {global_step_name} | We have been teaching since 1999. High-quality IT-education for adults and children. We prepare programmers, designers and system engineers who cannot be replaced by artificial intelligence. In order to achieve this, we teach how to understand tasks, run projects and work in a team, in addition to core knowledge.

Your browser Internet Explorer is out of date!

Please, use Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera

Академічна мобільність

Інформація про університет:

Назва установи: - ПЗВО Дніпровський технологічний університет ШАГ

Веб-сайт:https://dtu.edu.ua/en

ID номер університету - is E10323053.  

PIC: 884533495   

Форма запиту щодо потенційної співпраці

Додаткова інформація про програму

Контактна особа/ Contact person: Оксана Ситник, проректор з міжнародної співпраці, [email protected]


Студентська мобільність до ДТУ STEP

Умови вступу та порядок подачі документів для студентської мобільності до ДТУ STEP

Студенти, які пройшли процедуру відбору в рідному університеті і після цього були номіновані, повинні подати заявку до університету через анкету. Координатори факультету з обох університетів можуть допомогти вам із процедурами подання заявки.

 

Студент повинен заповнити особисту інформацію та бажані курси в заявці (рекомендоване навчальне навантаження становить 30 кредитів ECTS на семестр) і подати чернетку. Після схвалення координатором факультету з ДТУ ШАГ (підтвердження буде надіслано електронною поштою) буде підготовлена ​​форма заявки, що містить угоду про навчання.

Угода про навчання, належним чином підписана як студентом, так і Відповідальною особою, є основним документом, який необхідно надіслати. Відскановану угоду про навчання, підтвердження мовних навичок і копію паспорта буде надіслано через онлайн-форму заявки. Документи мають бути в одному файлі pdf.

Грантова угода буде підписана після прибуття. Тоді стипендія буде надіслана на банківський рахунок.

Процедура відбору

Процедура відбору повністю залежить від закладу, який направляє

Документи заявки

 1. Угода про навчання/стажування
 2. Авторизоване схвалення, яке заявляє про знання англійської мови - мінімальні вимоги: бал IELTS 5,0, бал TOEFL через Інтернет 62 (можливо, інші сертифікати того самого рівня).
 3. Копія паспорта дійсного протягом терміну мобільності.

Грантова угода буде підготовлена ​​та доставлена ​​після прибуття.

Координатор від університету надасть вам додаткову інформацію.

Терміни подання кандидатур

Кінцеві терміни надсилання списку номінацій вашим координатором:

31 березня - на осінній семестр і на весь навчальний рік

30 вересня - на весняний семестр

До прибуття

Перед мобільністю студент повинен переконатися, що він/вона має всі наступні документи:

 • Діючий закордонний паспорт
 • Угода про навчання, підтверджена обома установами
 • діюча медична страховка та страхування від нещасних випадків
 • достатня фінансова звбезпеченість.

Не забудьте повідомити точну дату та час свого прибуття до ДТУ STEP контактній особі не пізніше ніж за 3 тижні до вашого остаточного прибуття.

 


Студентська мобільність з ДТУ STEP

Умови вступу та порядок подачі документів для студентської мобільності з ДТУ STEP
Студент буде номінований на мобільність після успішного проходження відбору. 

Грантова угода буде підписана принаймні за 2 тижні до відбуття. Тоді стипендія буде надіслана на банківський рахунок. 

Процедура відбору

Усі претенденти повинні успішно пройти процедуру відбору. Процедура відбору детально описана нижче.

Документи заявки

 1. Угода про навчання/стажування
 2. Авторизоване схвалення, яке заявляє про знання англійської мови - мінімальні вимоги: бал IELTS 5,0, бал TOEFL через Інтернет 62 (можливо, інші сертифікати того самого рівня).
 3. Копія закордонного паспорта.
 4. Грантова угода (непідписана)

До прибуття

Перед мобільністю студент повинен переконатися, що він/вона має всі наступні документи:

 • Діючий закордонний паспорт
 • Угода про навчання, підтверджена обома установами
 • діюча медична страховка та страхування від нещасних випадків
 • достатні фінансові кошти

По закінченню навчання учасник подає звіт за період мобільності


Мобільність персоналу до ДТУ STEP

Умови та порядок прийому працівників на навчання/стажування

Номіновані учасники для навчання/стажування готують у співпраці з координатором від ДТУ STEP Угоду про мобільність для навчання/стажування. Відскановані Угода про мобільність, Угода про грант (без підпису) та копія паспорта будуть надіслані координатору Університету. 

Грантова угода буде підписана після прибуття. Грант буде надано готівкою (євро) у касі.

Процедура відбору

Процедура відбору повністю залежить від закладу, який направляє.

Документи заявки

 1. Угода про мобільність для викладання/стажування
 2. Копія діючого протягом усього періоду, закордонного паспорта.
 3. Грантова угода (непідписана)

Усі ці документи необхідно надіслати електронною поштою координатору університету, який може надати вам додаткову інформацію. 

До прибуття

Перед мобільністю учасник повинен переконатися, що має всі наступні документи:

 • Діючий закордонний паспорт
 • Угода про мобільність підтверджена обома установами
 • Діюча медична страховка та страхування від нещасних випадків

Мобільність персоналу від ДТУ STEP

Умови та порядок прийому працівників на навчання/стажування

Учасник для навчання/стажування буде визначено після проведення відбору.

Процедура відбору

Не пізніше ніж за два місяці до мобільності Університет інформує своїх співробітників про процедуру відбору.

Документи заявки

 1. Угода про мобільність для навчання/стажування
 2. Копія закордонного паспорта з терміном дії на вейсь період стажування.
 3. Грантова угода (непідписана)

Усі ці документи потрібно надіслані на електронну пошту університету [email protected]

До прибуття

Перед мобільністю учасник повинен переконатися, що він/вона має всі наступні документи:

 • Діючий закордонний паспорт
 • Угода про мобільність підтверджена обома установами
 • діюча медична страховка та страхування від нещасних випадків

Процедура відбору

Процедура відбору проводиться за потреби, зазвичай на початку семестру. Про початок відбору оголошується на веб-сайті Університету. Процедура відбору буде відкритою лише для студентів відповідної спеціальності, яка має поточний проект. Відповідальність за відбір несе кафедра. 

Під час процедури відбору всі студенти опитуються переважно англійською мовою. Оцінюється знання англійської мови та результати попереднеього навчання.

Відбір учасників програми академічної мобільності на рівні Університету здійснює конкурсна комісія у такому складі:

Головою Комісії  ректор Університету Дубровський С.С.,

Члени комісії:

проректор з міжнародної діяльність Ситник О.Ю.,

координатор академічної мобільності кафедри Панік Л.О.,

голова студентського самоврядування Турков Д.Д..

Склад конкурсної комісії може бути доповнений й іншими учасниками залежно від умов програми академічної мобільності

Детально процедура конкурсного відбору описана в положенні про академічну мобільність в ДТУ STEP

Критерії відбору до учасників освітнього процесу Університету, що претендують на участь в конкурсі академічної мобільності:

для студентів:

- успішне завершення першого курсу навчання;

- спеціальність студента, за якою він навчається, має відповідати програмі навчання у закладі-партнері (за винятком програм подвійного диплому);

- середній бал успішності: від 75 до 100 балів за 100-бальною шкалою оцінювання;

- відсутність академічних та фінансових заборгованостей;

- володіння іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним закладом-партнером, та який зазначений у договорі про реалізацію програми академічної мобільності між закладами-партнерами. Мовна компетентність підтверджується відповідним сертифікатом, в якому зазначено рівень володіння мовою або іншим документом, прийнятним для участі у програмі академічної мобільності (виключно для міжнародної академічної мобільності. The Common European Framework of Reference for Languages)

для науково-педагогічних працівників:

- тематика наукових досліджень повинна відповідати темі дисертаційної роботи / переліку пріоритетних напрямів освіти і науки (у разі направлення на наукове стажування);

- наявність наукових статей, опублікованих у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти (у разі направлення на стажування);

- участь у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах (у разі направлення на стажування);

- володіння іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним закладом-партнером, та який зазначений у договорі про реалізацію програми академічної мобільності між закладами-партнерами;

- тематика програми академічної мобільності має відповідати тематиці дисциплін, що викладаються;

- тематика програми академічної мобільності має відповідати тематиці діяльності, якою займається працівник;


Зразки документів

 • Направлення на навчання за кордон для студентів ДТУ STEP
 • Направлення на стажування за кордон для працівників ДТУ STEP
 • Направлення на навчання в межах країни для студентів ДТУ STEP
 • Направлення на стажування в межах країни для працівників ДТУ STEP

Відбір для участі у програмах академічної мобільності здійснюється на підставі конкурсу відповідно до положення про академічну мобільність в «Дніпровському технологічному університеті «STEP»