49084, Україна, м. Дніпро, Дмитра Яворницького, 101 (098) 909-88-08
Дніпровський технологічний університет ШАГ

49084, Україна, м. Дніпро, Дмитра Яворницького, 101

(098) 909-88-08

Менеджмент та моніторинг якості освіти

Зовнішнє забезпечення якості

  • Пропозиції та відгуки стейкхолдерів
  • Акредитація

Внутрішнє забезпечення якості

  • Принципи та процедури забезпечення якості

          - Кодекс академічної доброчесності

          - Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

          - Структура системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

          - Положення про проведення моніторингу якості освіти

          - Положення про проведення ректорського контролю якості знань здобувачів

  • Моніторинг Освітніх програм

           - Пропозиції до ОП

           - Проєкт ОПП 122 комп'ютерні науки

           - Проєкт ОПП 123 Комп'ютерна інженерія

  •  Оцінювання: 

          - Рейтинг Науково-педагогічних працівників

          - Рейтинг здобувачів:

            Рейтинг успішності здобувачів 2023 - 1 Курс

            Рейтинг успішності здобувачів 2023 - 2 Курс

            Рейтинг успішності здобувачів 2023 - 3 Курс

 

            Рейтинг успішності здобувачів 2023 - 4 Курс

Результати моніторингу якості освіти

  • Здобувачі: 

          - Анкети -  Онлайн опитування: Здобувачі 

          - Результати

 

  • Науково-педагогічні працівники

          - Анкети - Онлайн опитування: Науково-педагогічні працівники

          - Результати

 

  • Роботодавці

          - Анкети - Онлайн опитування: Роботодавці

          - Результати

 

  • Звіти про опитування

 

Академічна доброчесність