49084, Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17 (098) 909-88-08
Дніпровський технологічний університет ШАГ

49084, Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17

(098) 909-88-08

Ліцензії та акредитація

Ліцензія

21 грудня 2018 року університет отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов’язаних з отриманням вищої освіти на рівнях “бакалавр. Наказ МОН №3073-л .

 

Ліцензія переоформлена 14 січня 2021 року.

 

 

Офіційні відомості:

Ліцензування закладу вищої освіти — процедура визнання спроможності ЗВО певного типу впровадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

 

 

Акредитація

Акредитація освітньої програми - це оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти.

 

 

Планові терміни проходження акредитації 2022-23 н.р.

  • Матеріали самооцінювання освітньо-професійної програми:

           - Самооцінювання ОПП 122 комп'ютерні науки

  • Звіт експертної групи
  • Експертний висновок галезевої експертної раді
  • Рішення про акредитацію (Протокол засідання, Додаток до протоколу)