49084, Україна, м. Дніпро, Дмитра Яворницького, 101 (098) 909-88-08
Дніпровський технологічний університет ШАГ

49084, Україна, м. Дніпро, Дмитра Яворницького, 101

(098) 909-88-08

Підготовка до вступу

Розклад вступних випробувань у формі Індивідуальної усної співбесіди

Програми вступних іспитів

01 липня 2022 року - Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається.
29 липня - Прийом заяв і документів від вступників розпочинається.
Прийом документів закінчується: 

о 18:00 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди
о 18:00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2019-2021 роки

 

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр на небюджетні конкурсні пропозиції на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ступеня бакалавр

Перелік конкурсних предметів

Невід’ємні вагові коефіцієнти

(НМТ)

Невід’ємні вагові коефіцієнти (ЗНО)

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі

код

назва

122

Комп'ютерні науки

Українська мова

0,3

0,25

100

Математика

0,5

0,35

100

Історія України

0,2

0,35

100

Мотиваційний лист

0

 

0

123

Комп’ютерна інженерія

Українська мова

0,3

0,25

100

Математика

0,5

0,35

100

Історія України

0,2

0,35

100

Мотиваційний лист

0

 

0

 • Підготовка до вступу за ступенем бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра

01 липня 2022 року  Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається .
29 липня Розпочинається прийом заяв і документів  для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

о 18:00 23 серпня закінчується прийом заяв і документів.

 

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів при вступі на навчання до Дніпровського Технологічного Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого спеціаліста

Спеціальності ступеня бакалавр

Перелік конкурсних предметів

код

назва

122

Комп'ютерні науки

Українська мова

Будь-який на вибір вступника

123

Комп’ютерна інженерія

Українська мова

Будь-який на вибір вступника

 

Перелік документів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

Університет може встановлювати перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

 

Для участі в індивідуальній усній співбесіді на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; 4 фотокартки розміром 3 × 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі); довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО, копію документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді. 

 

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом: надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності
ЄДЕБО в терміни, визначені Правилами прийому або відповідно до нього. Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

 

Виконання умов до зарахування

 • Копія паспорту 
 • Копія коду 
 • Військовий квиток
 • 4-фото 3*4
 • Оригінал документів про освіту
 • Договір

 

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти