49084, Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17 (098) 909-88-08
Дніпровський технологічний університет ШАГ

49084, Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17

(098) 909-88-08

Освітні програми та ліцензійні обсяги

Освітні програми та ліцензійні обсяги

Перелік спеціальностей (Освітніх програм) для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

(Освітня програма)

Ліцензовані обсяги

Нормативні
терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн

Наявність акредитації

Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства

код

Назва

код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

12

Інформаційні технології

122

Комп`ютерні науки

Комп`ютерні науки

95

10

3р.10м

3р.10м

85800

85800

-

-

12

 

Інформаційні

технології

123

Комп`ютерна інженерія

Комп`ютерна інженерія

70

10

3р.10м

3р.10м

100000

100000

-

-

12

 

Інформаційні

технології

122

Комп`ютерні науки

Комп`ютерні науки (вступ на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступінь фахового молодшого бакалавра або ступінь молодшого бакалавра)

85

15

2р.10м

2р.10м

85800

85800

-

-

12

 

Інформаційні

технології

123

Комп`ютерна інженерія

Комп`ютерна інженерія (вступ на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступінь фахового молодшого бакалавра або ступінь молодшого бакалавра)

65

15

2р.10м

2р.10м

100000

100000

-

-

12

 

Інформаційні

технології

122

Комп`ютерні науки

Комп`ютерні науки (вступ на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступінь фахового молодшого бакалавра або ступінь молодшого бакалавра)

80

20

1р.10м*

1р.10м*

85800

85800

-

-

12

 

Інформаційні

технології

123

Комп`ютерна інженерія

Комп`ютерна інженерія (вступ на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступінь фахового молодшого бакалавра або ступінь молодшого бакалавра)

50

10

1р.10м*

1р.10м*

100000

100000

-

-

* за умови вступу з тієї самої спеціальності